Avatar

DORADCA ZAWODOWY / SPECJALISTA DS. REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH – KRAKÓW

21 października 2016
Brak komentarzy
703 Wyświetleń

SENSE consulting to Zespół Ekspertów. Doświadczenie, pewność, bezpieczeństwo i komfort to cztery podstawowe korzyści jakie chcemy przekazywać naszym Klientom. To one stoją za hasłem „Dotacje 360º”, czyli kompleksową ofertą związaną z doradztwem, pozyskiwaniem i obsługą projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Jako zespół SENSE ciągle chcemy więcej – pasji, energii i zaangażowania – od wszystkich, którzy tworzą naszą organizację. Pozwala to realizować naszą misję, cele, a tym samym wzmacniać naszych Klientów. Ich sukces, wsparty przez nas jest naszym sukcesem!

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy:

DORADCY ZAWODOWEGO / SPECJALISTY/KI DS. REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH 

Miejsce pracy: Kraków

KLUCZOWYMI ZADANIAMI DORADCY ZAWODOWEGO BĘDZIE:

 

 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników projektu,
 • nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałej i opartej na zaufaniu relacji z uczestnikiem projektu,
 • identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, rozpoznanie sytuacji społeczno-zawodowej i wypracowanie profilu zawodowego z uczestnikami projektu,
 • określanie ścieżki rozwoju zawodowego uczestników projektu, z zastosowaniem narzędzi analizy i diagnozy, skutkujące opracowaniem Indywidualnych Planów Działania,
 • monitorowanie efektów i zachodzących zmian w kierunku wejścia/powrotu na rynek pracy uczestników projektu,
 • rozwijanie umiejętności miękkich uczestników projektu,
 • wspomaganie procesu pozyskiwania oraz wspieranie w utrzymaniu zatrudnienia przez uczestników projektu,
 • wspieranie uczestników w aplikowaniu na stanowiska pracy,
 • asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej,
 • wspieranie podczas podpisywania umowy o pracę,
 • wspieranie uczestnika na etapie rozpoczęcia pracy, do momentu jego usamodzielnienia się zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy,
 • budowanie pozytywnego wizerunku osób przynależących do szczególnych grup docelowych (osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, osoby w wieku powyżej 50 roku życia)

 

Dodatkowo w zakresie projektów realizowanych przez Pracodawcę dofinansowanych z EFS:

 • znajomość zasad i procedur realizacji projektów dofinansowanych z EFS i sumienne wypełnianie wszystkich wymaganych w nich wskazań,
 • regularne raportowanie wykonywanych czynności,
 • przedstawianie rejestru ryzyk i zagrożeń w zakresie wykonywanych czynności przełożonym.

NASZE OCZEKIWANIA OD KANDYDATÓW:

 

 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także rozumienia specyfiki i sensu realizacji takich projektów,
 • wykształcenie wyższe (preferowane magisterskie na kierunku: doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy bądź doradztwa zawodowego),
 • roczny staż pracy jako doradca zawodowy (w ostatnich 3 latach), poświadczony odpowiednimi dokumentami, w tym z osobami defaworyzowanymi na rynku pracy pozostającymi bez pracy, tj. długotrwale bezrobotni, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby po 50. roku życia,
 • znajomość regulacji prawnych – wytycznych, ustaw i rozporządzeń – związanych z realizacją projektów finansowanych z UE,
 • dobra znajomość MS Excel i MS Word,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i skrupulatność,
 • szybkie przyswajanie wiedzy i umiejętności,
 • łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych oraz pracy zespołowej,
 • gotowość do wyjazdów służbowych celem bezpośredniego dotarcia do uczestników projektu,
 • komunikatywność, umiejętność szybkiego i łatwego dostosowywania się do różnych typów osobowości uczestnika projektu.

DODATKOWO MILE WIDZIANE:

 

 • kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),

 

OD SIEBIE DAMY CI:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji: 1 miejsce w Wielkopolsce w zakresie PO KL, wdrożony system ISO, wdrożone standardy PIFS,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • współpracę z najlepszymi specjalistami i managerami.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: a.wisniewska@senseconsulting.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SENSE consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-028), ul. Warszawska 53, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest SENSE consulting sp. z o.o. z siedzibą w 61-028 Poznań przy ul. Warszawska 53. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.Sense praca info


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Gnieźnie
ul. Mokra 14, 62-200 Gniezno

Biuro w Krakowie
ul. Emaus 40/3, 30-213 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

POROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


NEWSLETTER


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne projekty, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!